Amsterdam Jordaan Galleries

Amsterdam-art-cycle-tours

De Jordaan werd aangelegd bij de grote uitleg van de stad in 1612, als volkswijk voor de arbeiders en emigranten. Deze doelstelling vervulde de wijk redelijk tot de 19de eeuw, toen de verpaupering toesloeg. Vanaf de zeventiger jaren is de gemeente de Jordaan gaan renoveren en dit niet altijd met het gewenste historisch verantwoorde resultaat. In diezelfde tijd werd de wijk ook ontdekt door een nieuwe generatie bewoners: artiesten, studenten, jonge ondernemers en galerie houders voor de hedendaagse kunst.

The Amsterdam Jordaan is probably the most famous neighbourhood in the Netherlands, packed with world famous contemporary art galleries. Akin to the reputation enjoyed by London’s Cockneys, this once working-class bastion was renowned for tight community bonds, radical politics and a love for drink and over-the-top sing-a-longs. Gentrification of decades past worked to attract more galleries, restaurants, specialty shops and upwardly-mobile residents to its higgledy-piggledy scenic streets.

likeusonfacebookamsterdam-art-tours-Jordaan